Home Aanbiedingen Assortiment Nieuws Cursusaanbod Contact FOEDERER  OBERENDORFF   kunstenaarsbenodigdheden

Privacy, uitgangspunten zaken doen en gevolgen bij niet nakomen

Deze voorwaarden  gelden voor zaken doen met Tineke en Arno Oberendorff, zowel zakelijk als prive!


Persoonsgegevens

Wij willen dat u onze privacy respecteert. Mocht u, op welke wijze dan ook in het bezit zijn van onze persoonsgegevens, anders dan op basis van een overeenkomst bijv. door onze aanmelding als lid, abonnee,  klant of voor een nieuwsbrief, dan verzoeken wij u om, met verwijzing naar het recht om vergeten te worden zoals neergelegd in de AVG, per direct deze gegevens te verwijderen. Na opzegging van nieuwsbrief, klantrelatie e.d. onzerzijds dient u terstond onze persoonsgegevens te verwijderen en ons daar onverwijld van in kennis te stellen.

Gebruik van onze persoonsgegevens, anders dan na nadrukkelijke toestemming achten wij een inbreuk op onze privacy. Bij iedere inbreuk zullen we melding aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) in overweging geven.


Acquisitie

Wij wensen geen acquisitie per telefoon, sms, what’sapp e.d. , ongevraagde geadresseerde mail of post waarin zaken of diensten worden aangeboden. Als het goed is treft u ons aan in het Bel me niet register. Wij willen graag dat u dit breed respecteert. Bij acquisitie per telefoon wordt verwacht dat naast de opdrachtgever ook de werkgever van de beller wordt vermeld.


Nieuwsbrieven abonnementen e.d.

De keuze voor nieuwsbrieven, abonnementen e.d. bepalen we graag zelf. Spontane toezending wordt niet gewenst. Indien we besluiten tot opzegging van een abonnement of uitschrijven van een nieuwsbrief moet daarvoor een bericht onzerzijds voldoende zijn. U dient dan onze persoonsgegevens te verwijderen zoals bovenin aangegeven. Wij vragen u om dit te bevestigen.


Klachten

Indien wij een klacht over een aankoop of dienst indienen per mail, telefoon of post, verwachten wij dat deze correct en adequaat binnen een redelijke termijn wordt afgehandeld. Wij verwachten binnen 2 werkdagen een eerste reactie met daarin de uiterlijke afhandeltermijn.


Enquête

Verzoeken om het invullen van enquêtes gerelateerd aan dienstverlening of product zien wij als zakelijk vraag. Het gaat immers om onze bijdrage ten behoeve van uw zakelijke dienstverlening. Tijdsinvestering onzerzijds zal daarom in rekening worden gebracht.


Verwijzing

Bij contact via telefoon, e-mail, post e.d. zullen wij u en met u de onderneming waarvoor u werkzaam bent wijzen op deze webpagina. Indien daarna nog acties uwerzijds volgen gaan wij er van uit dat u resp. uw organisatie bekend bent met onze uitgangspunten en deze accepteert en respecteert. Ze kunnen niet overruled worden door algemene voorwaarden e.d. uwerzijds.


Niet nakomen

Indien er sprake is van niet nakomen van bovenstaande uitgangspunten uwerzijds, nadat u er bekend mee heeft kunnen zijn, worden alle activiteiten onzerzijds die hier extra uit voortvloeien gezien als tijd die niet zakelijk kan worden gebruikt. De tijdsinvestering die onzerzijds gedaan wordt zal daarom in rekening gebracht worden. Hierbij wordt onze standaard uurprijs  gehanteerd met een minimum van € 25 per keer excl. BTW.